роксолана Все ответы пользователя

0 голоса
спасибо
Пожалуйста. 07 декабря 2013 в 11:36, m-fr
0 голоса
спасибо
Пожалуйста 08 декабря 2013 в 11:21, m-fr
0 голоса
большое спасибо вам
Пожалуйста :) 08 декабря 2013 в 11:21, m-fr
0 голоса
баркал
0 голоса
баркал
0 голоса
баркал
0 голоса
спасибо
пожалуйста 16 декабря 2013 в 20:43, m-fr
0 голоса
спасибо огромное за помощь
Пожалуйста :) 16 декабря 2013 в 20:41, m-fr
0 голоса
я не русская,но и не чеченка, меня просто попросила одна девушка узнать,как будит, она русская. а чеченцы своих девушек может и не могут обидеть,а вот другой нации они их не считают за девушек что ли и ведут с ними совсем по другому
0 голоса
соьх ц1е лета генара хьоьх б1аьрг кхетча велалуш хьо мерза сайга схьахьажча.б1аьрги нур са д1аэцна сан дог йисаре лаьцна вай безаман хьозана шен т1ам хецна.
хьо цхьаъ ву ас харжина хьо цхьаъ ву ас къатина ойланах са хьарчина са дагах ц1е латина.хьо цхьаъ ву ас харжина хьо цхьаъ ву ас къастина дог а са ахь дашина са дагах ц1е латина...

хийла оьг1азлонца ахь соь дош аьлча боцу бехк а буьлуш бехке со йича .хиларх иза ла хала ницкъ бац са хьоь дош ала ху де ас хьомениг кхи а ч1ог1а везча.дериг дуьне хьо ду са м1аьлха нур а бетта са.б1аьргий нур а хьо ду са .ирсе седа хьо бу са.

дагахь яц со хьоьх яла хьоьха къастина яха .майра йиш ю са ала хьа ц1арца со еха.ирсе дахар хьоьца го .сан безаман къилба хьо.хьа безамо ирсе йо.суна везчу Далла велла хьо.
0 голоса
Хьо суна кхоьллина хилла
Со хьуна бе йоьг1на ца хилла
Безамо къинхетам бохьуш
Доьхь доьхьал доьйда вай дог1у
Безамо къинхетам бохьуш
Доьхь доьхьал доьйда вай дог1у

Кхаъ хуьлу хьа кехат деъча
Хьа суна са гат лой хиъча
Хьа хазчу б1аргаш чу хьоьжуш
Цара со шайга хьа йоьхуш
Хьа хазчу б1аргаш чу хьоьжуш
Цара со шайга хьа йоьхуш

Лайна лайна хьо везаш халонаш лейна
Зийна зийна вай безам шераша зийна
Х1ар дуьне вай щина тайна
Ху де ас хьо оьшу суна

Лайна лайна хьо везаш халонаш лейна
Зийна зийна вай безам шераша зийна
Х1ар дуьне вай щина тайна
Ху де вай со езча хьуна

Дуккху хан йу вай щиъ дойзаш
Безамо са дууш хьизаш
Геч до сох ца товриг даьлча
Ирсе йу ахь йеза аьлча
Геч до сох ца товриг даьлча
Ирсе йу ахь йеза аьлча

Лайна лайна хьо везаш халонаш лейна
Зийна зийна вай безам шераша зийна
Х1ар дуьне вай щина тайна
Ху де ас хьо оьшу суна

Лайна ... лайна лайна хьо везаш халонаш лейна
Зийна зийна вай безам шераша зийна
Х1ар дуьне вай щина тайна
Ху де вай со езча хьуна

Лайна лайна хьо везаш халонаш лейна
Зийна зийна вай безам шераша зийна
Х1ар дуьне вай щина тайна
Ху де вай со езча хьуна
0 голоса
кхоламо готтачу дьунена чухьчари хизош,
билбази п1елгаша ирдина ка ма1арш кхизош,
Тхелаг1а д1а кхасто и сина сингарик ьузаш ехнера нохчи чоь,
эхьдоцчшу кхиноша хийзош.

Чалхонца кхидачу шконехь синхаам боцуш,
лерг дилал тешамца ладог1а ц1а кхане йоцуш.
Яхь йол чу дег1ехь чекх ларе схьа гейтар доцуш яхнера нохчи чоь т1и кховда кхинхетам боцуш

припев:

Стиглане шароллехь кхозучу хан тховнехь летта,
Балане бьуйнара даьллачу сина махетта,
хьа ойла хьастина лепар ду седарчи б1аргаш,
лам корт айбина хьо маьрша хьожур ю цярга.

2 куплет

Болата т1ум хилла дахчийнчу дег1а са детташ,
дилхалла йиш йина,
хьег1ачу чевне д1аэткъаш,
кхьолам б1арг боьг1аначе,
са тийсам каг бина лаьттахь.
Дог1 тассал кхи доцу,
турпалчу дей мехка латта

Малх балел, малх бьузел
букъ бетташ суждане хьутту
хьа сий деш дьуненах кирара довха аз г1уьтту
Кхисаме аданах кхъонахьи кхиина латта,
Хьа дег1ахь кхоламан д1а дойларш ца хилла атта

Зевнер чу иллеша к1ажоршца дуьцина коча хьакъ дина замано нохчи чоь даима х1окхехь ляттира ляттар ю доьналяхь дуьненал йокха
0 голоса
Кхолламо эхара валийра хьо,
Хьан безам ирсана карийра суна,
Сай даге ладуьг1уш лийлира со,
Хьо волче боьду некъ лийхира цо.
Сай даге ладуьг1уш лийлира со,
Хьо волче боьду некъ лийхира цо.

Хаий те хьуна сан дахар, 1индаг1ехь и лаьтташ дац,
Сан амат, сан аз, сан хьаша, хийцина безамо, безамо хьан,
Сан даге х1усам яц шийла, хьан безамо и йохйеш ю,
Хийламо дуьцур ду и хийла, вайшиъ ду ирс долуш, ирс долуш ду.

1уьйрено сатуьйсу малхе таре,
1аламан малх санна оьшу хьо суна,
Сан даго сатуьйсу шена гаре,
Цо кхойкху хьо гича шен везаре.
Сан даго сатуьйсу шена гаре,
Цо кхойкху хьо гича шен везаре.

Хаий те хьуна сан дахар, 1индаг1ехь и лаьтташ дац,
Сан амат, сан аз, сан хьаша, хийцина безамо, безамо хьан,
Сан даге х1усам яц шийла, хьан безамо и йохйеш ю,
Хийламо дуьцур ду и хийла, вайшиъ ду ирс долуш, ирс долуш ду.
Хаий те хьуна сан дахар, 1индаг1ехь и лаьтташ дац,
Сан амат, сан аз, сан хьаша, хийцина безамо, безамо хьан,
Сан даге х1усам яц шийла, хьан безамо и йохйеш ю,
Хийламо дуьцур ду и хийла, суна хьо мел ч1ога, ч1ога везар, суна хьо мел ч1ога, ч1ога везар.
0 голоса
Дийцина далаза туьйра ду са
Лайна со ялаза г1айг1а ю ла
Безамо дог делхош,наггахь и делош
Дахаро ида йеш д1адоьлху денош
Б1аьстенца ехар ю даима бохуш
Са дега йовхонаш хиллера юхуш
Дерриге латта т1ехь ду хенац кхуьуш
Дерриге латта т1ехь ду хенац духуш

Хьан амат хьоьстуш со 1ара
Сайна хьо вайча дуьна дуьхьара
Говзалла хьа тоьар яра
Дахаран кхолла хаза туьйранаш
Сан дагчура ахьа экхош 1аьнан аре
Даржор ду ахь тешамеца сина даре

Дерриге дуьне хаз деш безам лепа
Буьйсанна дийнахь даго лоькху эшарш
Йог1ур яц хенаш со дахаро човхош
Ахь сан даг чохь даьккхи цхьа ирсан шовда
(?) яраш д1атесна шовда
Кхетахьа цунна ахь дола дар оьшу
Шовданан хи чохь хьа аматаш доьшу
Волахьа наггахь а шовдан чу кховда

Хьан амат хьоьстуш со 1ара
Сайна хьо вайча дуьна дуьхьара
Говзалла хьа тоьар яра
Дахаран кхолла хаза туьйранаш
Сан дагчура ахьа экхош 1аьнан аре
Даржор ду ахь тешамеца сина даре
0 голоса
Теркал дехьа 1аш хилла
Нена цхьаъ бе воцу к1ант
Цо сих сих олуш хилла
Витахь нана ахь со 1ад

Сай сил дукх дезаш хилча
Аллах1 доьхь дина долл джихад
Т1ама т1е ваха пурб лохьа
Еллахь хьай к1уга и хан

Сай сил дукх дезаш хилча
Аллах1 доьхь дина долл джихад
Т1ама т1е ваха пурб лохьа
Еллахь хьай к1уга и хан

Нена мохь болуш хилла
Хьома са цхьаъ бе вацара
Хьийза йокх ахь вай нана
Олуш хилла йижарша

Дукха вахарг тха ваша
Хьанна дитна воьду тхо
Олуш йоьлху жим йиша
Лулахош хала сеца йо

Дукха вахарг тха ваша
Хьанна дитна воьду тхо
Олуш йоьлху жим йиша
Лулахош нах дуьхьар го

Одоливая сонный лень
К тебе стремился я мой день
И вот сегодня ты настала
Каким тебя и ожидала

Свободный воздуха глоток
Одушевляет мой восток
А впереди родная мать
Чтоб вся ... сына звать

Прости же мама, хадижат
Что я заставил тебя ждать
К1инт1ера йалахь Хадижат
Хьо хьийзош ца 1арна со 1ад

И берех нанаш къестабеш
И декъаз дегнаш хьийза деш
И кертар б1аьргаш делха деш
Х1ар илли даьккхин волл со леш
Со везач наха кадам беш
Дуьсур долл дуьне дукх х1ара
0 голоса
спасибо огромной помогли
рада помочь =)) 23 декабря 2013 в 16:42, Milana :)
милана, я вам очень благодарна. вы почти всегда отвечаете на все вопросы,вы и еще один человек. спасибо вам большое 23 декабря 2013 в 13:48, роксолана
Пожалуйста ;) 23 декабря 2013 в 11:13, Milana :)
0 голоса
спасибо большое
Пожалуйста ) 01 января 2014 в 10:59, m-fr
0 голоса
я так очень благодарна вам за помощь и перевод. Спасибо вам и еще одному человеку,который искренне отвечает и помогает здесь людям. Спасибо вам еще раз
От души приятно слышать такие отзывы и понимать, что действительно помогаешь кому-то. Спасибо вам за ваши слова. 01 января 2014 в 11:14, m-fr
0 голоса
Со йоккхайе.
0 голоса
баркал
0 голоса
баркал
Диканца йехийла) 01 января 2014 в 15:27, m-fr
0 голоса
баркал
0 голоса
спасибо
0 голоса
спасибо
1 2 3 4 5